همکاران و برنامه سازان

همکاران

بابک یزدی – تورنتو

آرش ناصری – تورنتو

بهنام پارسا – یوتبوری

نگار قنبری – یوتبوری

نگار سروعلیشاهی – یوتبوری

پوریا اتحاد پسند – یوتبوری

آسو اسدی – یوتبوری

حسین خدایی فر – استکهلم

حامد جمالی – استکهلم

آرش یزدان – استکهلم

رضا مرادی – انگلیس

کاظم نیکخواه – انگلیس

سهیل نیک بین – آمریکا

 

کمک مالی به تلویزیون کانال جدید – به سادگی از طریق پی پال

بالای صفحه