مینا احدی: سخنگوی حزب : درباره کشته شدن قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس- ۳ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه