ایسکرا: کمپین علیه توهین و تحقیر زنان در اقلیم کردستان عراق- با نسرین رمضانعلی- ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه