رو در رو: قتل عام مهاجرین افغانستانی در سفید سنگ و جنایت هریرود محمود احمدی با مهدی هزاره – ۱۳ مه ۲۰۲۲۰

در این مصاحبه مهدی هزاره از قتل عام در اردوگاه هیتلری جمهوری اسلامی در سفید سنگ میگوید و از وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران و برخورد حکومت و رسانه‌های جمهوری اسلامی نسبت به مهاجرین افغانستانی. از تجاوز و قتل دختران خردسال افغانستانی و تبلیغات راستی رسانه‌ها و حکومت نسبت به مهاجرین افغانستانی.در این برنامه گوشه کوتاهی از فیلم همسایه که در مورد قتل عام سفید سنگ است میبینیم به همراه ویدئو موزیک صدای زمین از شکیپ مصدق.

رو در رو 

رو در رو صدای فعالین جنبش های اجتماعی و اعتراضی در داخل ایران است که تلاش میکند از طریق مصاحبه با فعالین جنبش کارگری؛جنبش معلمان و بازنشستگان؛
جوانان و زنان ؛زندانیان سیاسی و خانواده هایشان؛ و جنبش دادخواهی مسائل و معضلات این جنبش‌ها و راههای پیشروی آنان را در مبارزه بر علیه رژیم اسلامی در جلوی دید بینندگان و شنوندگانش قرار می دهد.
تهیه و اجرا: محمود احمدی   تلگرام: @Ahmadi_Mahmood
کادر فنی: حامد جمالی
بالای صفحه