کلیپ روز: بلند شدن پرچم شورا در اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه – شهلا دانشفر – ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه