همبستگی انسانی (ترکی): سرکوب فعالین مدنی در آذربایجان محکوم است – با محسن ابراهیمی – ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔺 سرکوب فعالین مدنی در آذربایجان محکوم است – با محسن ابراهیمی 🎤 ایرج رضایی ۲۲ تیر ۱۳۹۹ – ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه