کلیپ روز: سخنرانی مینا احدی در کلن آلمان علیه حکم اعدام سه معترض خیزش آبان ۹۸ – ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰

#اعدام_نکنید #نه_به_اعدام

بالای صفحه