اطلاعیه حزب کمونیست کارگری: حمله به جعفر عظیم زاده در زندان محکوم است، جان این فعال کارگری درخطر است – ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه