کلیپ روز: پیام حمید تقوائی به کارگران اعتصابی – ۱۳ آگوست ۲۰۲۰

بالای صفحه