همبستگی انسانی (ترکی): طرح گشایش اقتصادی روحانی – گفتگوی ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۱۶ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه