همبستگی انسانی: ایران قبل از انقلاب زن زندگی آزادی، در سالی که گذشت ( به زبان تُرکی)

thumbnail

۲۷ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۸ مارس ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: محمد شکوهی
برنامه ای از کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه