گفت و گو: تحولات منطقه و انقلاب زن زندگی آزادی

thumbnail

۲۶ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۷ مارس ۲۰۲۳
شرکت کننده: کاظم نیکخواه
تهیه و اجرا: سیما بهاری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه