پخش مستقیم: ۵ دی را به روز بزرگ اعتراض علیه جنایات جمهوری اسلامی تبدیل کنیم! ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

پخش زنده

پخش مستقیم: ۵ دی را به روز بزرگ اعتراض علیه جنایات جمهوری اسلامی تبدیل کنیم! ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

بخش اول

بخش دوم

 

بالای صفحه