ایسکرا: خیزش انقلابی آبان ۹۸ در شهر گچساران- با ناصر کشکولی- ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹

ایسکرا

ایسکرا: خیزش انقلابی آبان ۹۸ در شهر گچساران- با ناصر کشکولی- ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹

بالای صفحه