ایسکرا: کشته شدن قاسم سلیمانی، وضعیت سیاسی عراق و ایران- با عبدل گلپریان- ۳ ژانویه ۲۰۲۰

ایسکرا

ایسکرا: کشته شدن قاسم سلیمانی، وضعیت سیاسی عراق و ایران- با عبدل گلپریان- ۳ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه