پخش مستقیم: در رابطه با به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی، فرمانده منفور سپاه قدس – ۳ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه