کلیپ روز:همدردی وهمبستگی باخانواده کشته شدگان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط رژیم- ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه