نگاه روز: مردم سنندج یاد جانباختگان فاجعه سقوط هواپیما را گرامی داشتند-با شهناز مرتب- ۱۷ ژانویه ۲۰۲۰

بالای صفحه