کاظم نیکخواه:حکومت جنایتکاران و مافیای اسلامی را سرنگون می کنیم- رای مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است!

بالای صفحه