گفت و گو: سیما بهاری با اصغر کریمی درباره حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹، چه باید کرد؟

بالای صفحه