کلیپ روز: خوزستان پرآب اما تشنه، و مردمی که به جای آب گلوله می خورند – سرور سالمی – ۸ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه