نگاه شما: غیزانیه همچنان آب ندارد، تظاهرات در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی در اسلو – ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه