همبستگی انسانی (ترکی): کشتار زنان در جمهوری اسلامی – گفتگوی ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰

بالای صفحه