باهم: چالشهای ورزش زنان در افغانستان، و علیه نژادپرستی – سیامک بهاری با فرزانه فراسو و شکیبا داوود – ۶ ژوئیه ۲۰۲۰

با هم – ویژه افغانستان 

برنامه “باهم” تلاش دارد تا با انعکاس تبعیض‌ها، نابرابری و محرومیت از حق شهروندی میلیونها مهاجرین افغانستانی در ایران، تبلیغات سیستماتیکِ نژادپرستانه و ‌آشکارا راسیستی و قوانین تبعیض‌‌امیز و نابرابری علیه مهاجرین افغان را افشا کند.

“با هم” می‌خواهد مردم ایران و مهاجرین افغانستانی را علیه این رفتار ضد انسانی حکومت اسلامی متحد کند. حق شهروندی را برای همه مهاجرین به حق مسلم آنها بدل کند. “با هم” صدای مهاجرین بی پناه افغانستانی در ایران است! زبان گویای دردهای بیشمار زنان، کودکان و همه مردم شریفی است که از بد حادثه به جمهوری اسلامی پناه‌ آورده‌اند.

تهیه کننده: سیامک بهاری

زمان پخش: دوشنبه ها 21:30 تا 22:00 بوقت ایران – تکرار: جمعه ها 22:30 تا 23:00 بوقت ایران

بالای صفحه