همبستگی انسانی (ترکی): کرونا، آتش سوزیها، انفجارات و اختلاسها در جمهوری اسلامی – با جلیل جلیلی – ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

بالای صفحه