ایسکرا: کمپین نجات هوشمند علیپور – رحیم یزدانپرست با هژار علیپور – ۱۳ اوت ۲۰۲۰

ایسکرا

برنامه تلویزیونی ایسکرا  به منظور پوشش خبری ــ تحلیلی و سیاسی، مهمترین مسائل در کردستان تهیه میشود.  برنامه های ایسکرا روزانه به مدت ٣٠ دقیقه است. ایسکرا  با تمرکز بر اخبار مهم کردستان و سراسری در ایران، عراق و ترکیه به  تحلیل مسائل سیاسی ــ اجتماعی میپردازد. هدف برنامه های تلویزیونی ایسکرا سازماندهی اجتماعی مردم در کردستان، نقد احزاب ناسیونالیستی و اسلام سیاسی تقویت و هدایت مبارزات توده ای مردم برای نابودی حکومت اسلامی است.

تهیه کننده: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

تهیه و اجرا: سحر باباسلجی، عزیزه لطفی، رحیم یزدانپرست، یدی محمودی و نسان نودینیان

زمان پخش: هر روز هفته، 17:30 تا 18:00 بوقت ایران

بالای صفحه