همبستگی انسانی (ترکی): دولت روحانی و شرایط غیر عادی – گفتگوی ایرج رضایی با جلیل جلیلی – ۱٧ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه