کلیپ روز: تجمع مقابل اداره مهاجرت سوئد در اعتراض به سیاستهای غیرانسانی علیه پناهجویان – ۱۴ اوت ۲۰۲۰

بالای صفحه