جان جعغر عظیم زاده در خطر است – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – ۲۳ آگوست ۲۰۲۰

بالای صفحه