نگاه شما: ۲۰۰ هزار طلبه هر ماه ۱۶ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد ریال بودجه حوزه علمیه – ۲۳ آگوست ۲۰۲۰

بالای صفحه