تهران – شعاردهی مردم در مترو صنعت: توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

بالای صفحه