گزارشات تصویری از اقدامات و اعتراضات میدانی در روز خاکسپاری آرمیتا گراوند – یکشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

thumbnail

اکباتان – تهران – مرگ بردیکتاتور

چیتگر – تهران – مرگ بر خامنه‌ای قاتل

میرداماد – تهران – گشت حجاب گذاشتن، آرمیتامونو کشتن

تهران – شعاردهی یک زن جسور حوالی زندان اوین در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

اکباتان – تهران – مرگ بر دیکتاتور؛ شعاردهی شبانه در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

قزوین – اسم حجاب گذاشتند، آرمیتامون رو کشتند؛ شعاردهی شبانه در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

امیرآباد – تهران – مرگ بر حکومت بچه‌کش؛ شعاردهی شبانه در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

این انقلاب ادامه دارد؛ پیام یک شهروند در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

تهران – حمله نیروهای سرکوبگر با شوکر برقی به مردم حاضر در مراسم آرمیتا گراوند

تهرانپارس – آغاز شعاردهی از منازل در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

گزارش از جو ملتهب و استقرار نیروهای جمهوری‌اسلامی در مناطق مختلف تهران

تهران – گزارش یک شهروند از حضور نیروهای سرکوب در محل برگزاری مراسم آرمیتا گراوند

شهرپرند – تهران – مرگ بر خامنه‌ای قاتل؛ شعارنویسی در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

تهران – استقرار نیروهای سرکوب اطراف محل برگزاری مراسم آرمیتا گراوند، از وحشت شکل‌گیری اعتراضات

روشن کردن توسط شهروندان در گرامیداشت آرمیتا گراوند

پیام یک شهروند از ایران در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند و علیه حجاب اجباری

وعده ما خیابان؛ فراخوان یک جوان انقلابی به مردم در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

وعده ما خیابان؛ فراخوان یک جوان انقلابی به مردم در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

اعتراض دانشجویان دانشگاه الزهرا به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

تهران – اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

حرکت جمعی از زنان در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند

تهران – شعارنویسی در اعتراض به قتل حکومتی آرمیتا گراوند توسط دانشجویان پیشرو دانشگاه شریف

روشن کردن شمع توسط یک زن آزادیخواه در گرامیداشت آرمیتا گراوند

بالای صفحه