امیدیه – تداوم تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری

بالای صفحه