سنندج – نمایش جمهوری اسلامی و عوامل حکومتی برای سخنرانی ابراهیم رئیسی

بالای صفحه