رویدادها: سفر رئیسی به استان کردستان و رویکرد مردم کردستان به وی

thumbnail


پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۲ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کننده: سیاوش مدرسی
گرداننده: میلاد رسایی منش
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه