کرمانشاه – آب‌گرفتگی شدید معابر بر اثر بارندگی در بلوار طاقبستان

بالای صفحه