تصاویری از مقاومت مردم در مقابل نیروهای حکومتی در پی تخریب سرپناه ساکنین روستاهای گیلان و سلب مالکیت از آنها

بالای صفحه