کارگران و یک دنیای بهتر: واکنش های اعتراض بعد از اعلام قتل آرمیتا گرامی. بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

thumbnail


۱۲ آبان ۱۴۰۲ – ۳ نوامبر ۲۰۲۳
تهیه و اجرا: شهلا دانشفر
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه