ساخت سردیس شنی از آرمیتا گراوند در ساحل عمان توسط هنرمند معترض

بالای صفحه