فومن – تخریب پل و قطع شدن راه‌های ارتباطی در روستای گشت‌رودخان بر اثر جاری شدن سیل

بالای صفحه