باهم: فاجعه انسانی، اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان و ایران – پیام‌ها و گزارش‌ها

thumbnail


۱۳ آبان ۱۴۰۲ – ۴ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: صفیه عارفی، پرویز اسفندیاری، محمد‌نعیم غیور
تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه