ویژه برنامه در حمایت از کارگران نفت، کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)

thumbnail

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ، ۵ نوامبر ۲۰۲۳
سخنرانان: شهلا دانشفر، کاظم نیکخواه، پیمان شجیراتی، فرهاد میرزایی، جمشید پوران پیر، تهمینه صادقی، واله زمانی، عباس ماندگار
گرداننده: میثم عتیق
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

 

سخنرانی شهلا دانشفر، سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی

سخنرانی پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی فولاد اهواز

سخنرانی فرهاد میرزایی، از فعالین جنبش معلمان

سخنرانی جمشید پوران‌پیر، عضو سندیکای کارگران خدمات عمومی در ژنو

سخنرانی عباس ماندگار، عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی

سخنرانی واله زمانی، فعال کارگری عضو سندیکای نقاشان البرز و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

سخنرانی تهمینه صادقی، عضو فری دم ناو و  عضو بخشی از کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کیو پی

سخنرانی کاظم نیکخواه، مسئول روابط بین المللی فری دم ناو

بالای صفحه