باهم: رابطه طالبان و جمهوری اسلامی- وضعیت پناهندگان افغانستانی در پاکستان

thumbnail

۲۰ آبان ۱۴۰۲ – ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳
شرکت کنندگان: عنایت دبستانی و زهره اختری
تهیه کننده و مجری: سیامک بهاری
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

بالای صفحه