اهواز – سومین روز از تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان شاغل در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بالای صفحه