Category: اطلاعیه های حزب

آیا می‌دانستید تلویزیون کانال جدید…

برای تداوم فعالیت تلویزیون کانال جدید، به کمپین مالی حزب کمونیست کارگری بپیوندید فروردین ۱۴۰۲ - تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 📌اطلاعیه اعلامیه موجودیت کمپین مالی حزب کمونیست کارگری...

اطلاعیه کمپین مالی حزب کمونیست کارگری ایران: ما به حمایت شما متکی هستیم

فروردین ۱۴۰۲ - آوریل ۲۰۲۳ تهیه شده در تلویزیون کانال جدید برای پرداخت کمک های خود میتوانید از طریق شماره حساب های زیر و یا از طریق تماس با تشکیلات...

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: موج گسترده بی‌حجابی و درماندگی حکومت

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه