Category: پخش زنده

پخش زنده: پوشش انقلاب مردم ایران، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱

دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس شرکت کننده: حمید تقوایی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برنامه دوم پخش زنده ویژه اعتراضات در سومین سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی – یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

 یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ – ۰۸ ژانویه ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برنامه اول پخش زنده ویژه اعتراضات در سومین سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی – یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

 یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۸ ژانویه ۲۰۲۳ گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

برنامه پخش زنده: فراخوان سراسری یکشنبه ۱۸ دی و پیشروی انقلاب برای زن زندگی آزادی

شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۷ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: حسن صالحی، حمید تقوایی گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

پخش زنده: فراخوان سراسری ۱۸یکشنبه دی و پیشروی انقلاب برای زن زندگی آزادی

چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱برابر با ۰۴ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: عظمت اژدری و شهلا دانشفر گرداننده: شیرین شمس تهیه شده در تلویزیون کانال جدید
بالای صفحه