Category: سازمانده

سازمانده: کارزار برای آزادی بازداشت شدگان انقلاب

۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۷ ژانویه ۲۰۲۳ شرکت‌کننده: پریسا پوینده مجری و تهیه‌کننده: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: کارزار برای آزادی بازداشت شدگان انقلاب

۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۷ ژانویه ۲۰۲۲ شرکت کننده: پریسا پوینده مجری و تهیه کننده: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: بیانیه‌های اعتراضی مردمی در دل انقلاب

۹ دی ۱۴۰۱ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ شرکت‌کننده: حسن صالحی مجری و تهیه‌کننده: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: بیانیه های اعتراضی مردمی در دل انقلاب

۹ دی ۱۴۰۱ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ شرکت کننده: حسن صالحی مجری و تهیه کننده: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: کارزار علیه اعدام و برای آزادی بازداشت شدگان ۲۰ آذر ۱۴۰۱ – ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

شرکت کننده: اصغر کریمی مجری و تهیه کننده: شهلا دانشفر تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

سازمانده: سی و یکمین سالگرد حزب

شرکت کننده: سیما بهاری مجری و تهیه کننده: شهلا دانشفر مسئول فنی: نگار نادری ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۴ دسامبر ۲۰۲۲
بالای صفحه