شهرک صنعتی سیمین دشت – گزارش مخاطبین از تعطیلی شرکت ها و مرخصی اجباری کارگران به علت قطعی برق

بالای صفحه