برچسب: آبان ۹۸

برای آزادی زندانیان سیاسی: اهمیت و نقش آبان ۹۸ در جنبش دادخواهی

۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: شیوا محبوبی اجرا و تهیه: سهیلا دالوند برنامه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تهیه شده در تلویزیون کانال...

گفت و گو: آبان ادامه دارد

۲۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کنندگان: پریسا پوینده و اصغر کریمی تهیه و اجرا: سیما بهاری تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

کودکان مقدمند: آبان ادامه دارد…

۲۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: سعید خلیلی راد تهیه و اجرا: سیامک بهاری رنامه ای از نهاد کودکان مقدمند تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و آبان ۹۸ – جمعه ۲۶ آبان ‍۱۴۰۲

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان آبان ۹۸ و آبان ۱۴۰۱ در روزهای پنجشنبه و جمعه ب: بررسی آخرین واکنش‌های خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها جمعه ۲۶ آبان...

(برنامه دوم) پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و سالروز آبان ۹۸

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان فراخوان سه روزه آبان ۱۴۰۱ ب: بررسی آخرین واکنش‌های خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت‌کنندگان:...

برنامه اول پخش زنده: ویژه مراسم‌های سالگرد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و سالروز آبان ۹۸

موضوعات مورد بحث: الف: پوشش مراسم‌های سالگرد کشته‌شدگان فراخوان سه روزه آبان ۱۴۰۱ ب: بررسی آخرین واکنش‌ها خانواده‌های دادخواه و وضعیت آنها پ: صحنه‌های ماندگار؛ آنچه در اعتراضات ۲۴ آبان...
بالای صفحه