برچسب: استکهلم

کنفرانس ۲۵ نوامبر؛ بمناسبت روز جهانی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان در استکهلم – ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳

سخنرانی مهین علیپور، مسئول سازمان سراسری حق زن سخنرانی مهناز قزللو، ژورنالیست سخنرانی شیرین شمس، از مسئولین تشکل انقلاب زنانه اجرای گروه موسیقی لوار توضیحات مهین علیپور در رابطه با...

رویدادها: نگاهی به مرحله نهایی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری

پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۹ نوامبر ۲۰۲۳ شرکت کننده: هرمز رها گرداننده: میلاد رسایی منش تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اعتراضات در خارج کشور به مناسبت فراخوان ۲۵ شهریور، سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید - مهر ۱۴۰۲

گزارشات تصویری تجمعات خارج کشور به مناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

برلین - شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ مالمو - شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳‌‌ ونکوور - شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ استکهلم - شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ اسلو - شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳...

صفحه ویژه؛ تجمعات خارج کشور در حمایت از سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی – شنبه ۲۵ شهریور۱۴۰۲

استکهلم - قرائت پیام غزل رنجکش از آسیب دیدگان چشمی در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی استکهلم ونکوور کلن تورنتو لندن کاسل مالمو گوتنبرگ اسلو پاریس خرونینگن برلین ملبورن
بالای صفحه